top of page
Polityka Prywatności

Administratorem danych tej strony jest Firma Usługowa RATIO Dariusz Golczyk, która organizuje zajęcia w ramach Akademii Droningu. Strona zbiera analityczne dane o ilości odwiedzin oraz przesłanych formularzy. Dane kontaktowe są używane wyłącznie do procesów rekrutacji na zajęcia zgodnie z ofertą usługową.  Strona www.akademiadroningu.pl jest stroną kontaktową oraz informacyjną Akademii Droningu. W razie pytań prosimy kontaktować się poprzez dane kontaktowe zawarte na stronie.

bottom of page